O firmie

"PM SPORT P. LEWANDOWSKI I M. WOJTIUK SPÓŁKA JAWNA"

informuje o realizacji projektu

"Wdrożenie systemu B2B w celu optymalizacji współpracy z odbiorcami w obszarze sprzedażowym oraz rozliczeniowym"
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Działanie 8.2
Termin realizacji projektu:
01.11.2013 - 28.02.2015


Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.plwww.poig.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.parp.gov.pl www.europa.eu/index_pl.htm www.mrr.gov.pl